PROPOLEO VERD

El propóleo és una substancia resinosa que les abelles recol·lecten de les fulles i escorça de les plantes com: Baccharis dracunculifolia, Eucalyptus citriodora, Araucaria Angustifolia y Myrocarpus frondosus.

Als estats de Minas Gerais i Sao Paulo a Brasil, es troben les principals fonts del propóleo verd. Aquet tipus de propóleo es produeix per les abelles mellifera (abelles doméstiques o europees) que l’extrauen de la planta Baccharis dracunculifolia.

La importància del propóleo verd ve donada per diversos estudis que han demostrat que té propietats antiulceroses (1), antiinflamatòries (2), antimutagèniques (3), antifúngiques (4), inmunomoduladores (5), angiogèniques (6) i antioxidants (7).

S’ha investigat sobre les seves possibles aplicacions en malalties com Alzheimer, ELA i càncer entre altres.

En el cas del Alzheimer, s’ha vist que millora les funcions cognitives en aquelles persones que presentaven un deteriorament lleu, però es desconeix el mecanisme. S’ha pogut comprovar que l’estrés  oxidatiu és un component principal de l’activació de les cascades perjudicials en el desenvolupament dels problemes neurodegeneratius, degut a la sobreproducció dels radical lliures que ocasionen danys cel·lulars a través de la peroxidació dels lípids. El propóleo verd ha resulta eficaç per combatre aquests radicals lliures a més a més de prevenir el dany neurodegeneratiu que afecta a l’eficàcia sinàptica de les cèl·lules neuronals humanes SH-SY5Y, el que indica que el propóleo verd posseeix un mecanisme molecular potencial en la prevenció del deteriorament cognitiu tant en el cas del Alzheimer com per causes del envelliment (8).

En quant a l’esclerosi lateral amiotròfica, patologia que afecta progressivament el sistema motor de les neurones, els estudis amb propóleo verd s’han basat en els casos que el ELA està relacionat amb la toxicitat mediada per una mutació del superòxid dismutasa (SOD1). Es va fer servir extracte d’etanol de propóleo verd (EBGP) veient que aquest protegeix a les cèl·lules N2a contra la neurotoxicidad induïda per el SOD1 mutant reduint-lo per inducció a la autofàgia. La conclusió del estudi és que el EBGP que conté un ingredient actiu contra la toxicitat mediada per SOD1 mutant, podria ser un medicament o suplement alimentari prometedor per la prevenció i tractament del ELA (9).

Susagna Muns
Graduada de Naturopatia – Kinesiòloga – Tuina – Auriculopuntura

Bibliografía
1.De Barros. MP Sousa. Efecto del propóleo verde brasileño sobre úlceras gástricas experimentales en ratas. Revista de Etnofarmacología. 2007;(110 (3): 567 – 571 PubMed).
2.Reis CMF. Carvallo JC. Atividade antiinflamatória, antiúlcera gástrica e toxicidade subcrónica do extracto etanólico de própolis. Revista Brasileira de Farmacognosia. 2000;(10: 43-49).
3.Tavares DC. Barceloa GR. Genotoxicidad inducida por propóleos y antigenotoxicidad en células de ovario de hámster chino. Toxicología en Vitro. 2006;(1154-1158 PUbMed).
4.Sforcin JM. Fernandes A. Efecto estacional en la actividad antibacteriana del propóleo barsileño. Revisa de Etnofarmacología. 2008; 46 (12): 889 – 893.
5.Orsatti CL. Missima F. Acción inmunomoduladora de propóleos in vivo sobre la expresión
de los receptores tipo toll 2 y 4 y sobre la producción de citoquinas proinflamatorias en
ratones. Investigación de Fitoterapia. 2010;(1141 – 1146 PubMed).
6.Moura SAL Ferreria MAND. El propóleo verde brasileño inhibe la angiogénesis inflamatoria
en un modelo de esponja murina.. Medicina Complementaria y Alternativa Basada en la
Evidencia.. 2009;(2011 : 1-7. 182703 ).
7.Rocha BA. Rodrigues MR. Preparación y caracterización termal del complejo de inclusión de
propóleo verde brasileño e hidroxipropil- β- ciclodextrina. Revista de Análisis Térmico y
Calorimetría. 2012;(108 : 87-94.).
8.Junjun Ni y otros. PubMed: The Neuroprotective Effects of Brazilian Green Propolis on
Neurodegenerative Damage in Human Neuronal SH-SY5Y Cells. [Internet]. 2017.
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5317132/.
9.Tomoyuki y otros. Scientific Reports. [Internet]. 2017. Disponible en:  https://www.nature.com/articles/s41598-017-03115-y.

Leave a Comment

*