AIGUA DE MAR – TERAPEUTICA MARINA

Quant sentim parlar del aigua de mar, se’ns apareix a la ment la imatge d’anar a la platja i omplir ampolles per beure, de fet a la platja que freqüento ho veig sovint i amb gran sorpresa per la meva part. He estat en diversos seminaris de diferents ponents que parlen sobre les meravelles del aigua de mar, inclús un d’ells dient que es podia beure aigua directament de la platja de la Barceloneta.

Jo que sóc submarinista, he de dir que malauradament, el esser humà és el pitjor que existeix per mantenir la integritat i la salubritat del nostre planeta al que hauríem de tenir-li una mica més de respecte. En les nostres platges hi ha de tot menys vida marina, des de carrets de la compra, tubs de crema, tampx, compreses, rentadores, etc…

Per poder veure les meravelles dels nostres mars, els submarinistes hem d’anar a llocs concrets i llunys de les ribes. Si volem seguir una teràpia amb aigua de mar, hem d’anar a una marca que ens donin una garantia de qualitat i salubritat, i de moment només hi ha una en el mercat que m’ha demostrar seguir una cura extrema en tot el seu procés.

Aquests laboratoris recullen el aigua de mar en un lloc molt concret del Golf de Biscaia i la microfiltren en fred per a què no perdi cap de les seves propietats. El protocol d’elaboració establert en aquesta empresa està adaptat a les noves tecnologies que bàsicament es fonamenta en tres punts:

 1. Extracció d’aigua de mar en els Vortex a on existeix una gran concentració de fitoplàncton i zooplàncton que revela la presencia d¡un ric substrat mineral dissolt en el aigua. Segons es desprèn dels estudis de Maurice Aubert, aquests minerals presents en el agua de mar e integrats en la cadena tròfica alimentaria, són fàcilment assimilats pel organisme humà.
 2. Microfiltració en fred a 0,22 micres en sala blanca segons indicacions de la Farmacopea Europea.
 3. Dilució del aigua de mar amb aigua de manantial per fer-la isotònica.

La concentració salina del aigua de mar és d’ aproximadament 33g/l. El nostre organisme és isotònic, té una concentració de 9g/l. Per això, per poder rebaixar las salinitat s’ha de diluir amb aigua de manantial que tingui la menor incidència possible en la composició del aigua de mar. En aquests laboratoris el producte d’aigua isotònica té una composició mineral pràcticament idèntica la dels nostres líquids corporals. Les diferents concentracions del aigua de mar permeten tant equilibrar la nutrició cel·lular per isotonía com afavorir-la per hipertonía.

El aigua de mar ja es feia servir en la època de Pitàgores e Hipòcrates i, en temps dels romans inclús el vi, es feia amb aigua de mar per la seva conservació. Aquest coneixement va ser reprès en el S.XIX pel biòleg francès René Quinton.

LA TECNICA DE NUTRICIÓ CEL·LULAR TERAPEUTICA MARINA

La Terapèutica Marina és una técnica de nutrició cel·lular avalada per més de 100 anys de clínica hospitalària. Aquesta teràpia la segueixen metges i científics per l’aport de sals i minerals naturals, ja que el aigua de mar contribueix a la salut orgànica a través d’una renovació i nutrició cel·lular complerta.

Ara bé, s’ha de tenir en compte, com ja he dit anteriorment, la qualitat del aigua orgànica que és essencial per poder mantenir el equilibri hidromineral de les cèl·lules del organisme humà. Les nostres cèl·lules s’alimenten del aigua extracel·lular i dels ions que circulen al voltant d’ella. La biodisponibilitat dels ions és el que marca la diferència entre una absorció immediata i natural enfront a absorcions que són nocives i que ens poden produir trastorns metabòlics e intoxicacions.

En el transcurs de tots aquests anys de tractament amb aigua de mar s’ha vist que és eficaç per tractat diverses patologies relacionades amb la dermatologia, al·lèrgies, gastroenterologia, odontologia, pediatria, ginecologia, medicina esportiva, oftalmologia, fisioteràpia respiratòria, etc…

La filosofia de Quinton es va basar en què tot esser viu segueix sent un aquari marí, en tant que, les cèl·lules continuen vivint en les mateixes condicions aquàtiques en les que vivia la cèl·lula primitiva. Per tant, entenia la malaltia com una alteració d’aquest mitjà essencial. La terapèutica de Quinton el va portar a una premisa universal: reconstituir la cèl·lula danyada fent servir el aigua dels oceans, mitjà vital continua tenint la mineralització idèntica al nostre mitjà intern.

En el any 1904 va publicar “L’Aigua de Mar, mitjà orgànic”, demostrant científicament les virtuts terapèutiques del aigua de mar, i exposant descobriments com que “tota alteració de la matriu extracel·lular altera la nutrició cel·lular”.

A l’any 1950, Henry Doffin, Catedràtic de Biologia, descobreix que el aigua de mar conté tots els elements de la taula periòdica de Mendeleev i en la mateix proporció que el nostre mitjà intern, compost pels diferents líquids orgànics com: líquid extracel·lular, plasma sanguini, llàgrimes, líquid cefaloraquidi, etc…

Quinton va tractar en els hospitals, pacients amb tifus, en coma terminal, sifilítics, cirrosis hepàtiques, enverinament amb àcid oxàlic, etc… En aquella època es podia injectar aigua de mar i Quinton és el que feia, i va observar que en molts casos, aquests malalts que estaven ja en fase moribunda, es salvaven.

Finalment va voler estudiar que passaria amb els glòbuls blancs que per la seva naturalesa són molt difícils de poder mantenir-los vius en un mitjà artificial. I va poder observar que aquests en líquid marí seguien presentant tots el signes d’una vida normal.

En el any 1960 es va constituir a Paris la “Association René Quinton”, que és la encarregada de defendre, dins del marc legal, el llegat d’aquest investigador.

COM ES FA SERVIR EL AIGUA DE MAR ACTUALMENT

 • Cura prenatal: ajuda al correcte desenvolupament del fetus.
 • Pediatria: complementa l’aport nutricional; millora el creixement i desenvolupament e hidrata a nivell cel·lular.
 • Ginecologia: millora la funció glandular, la salut vaginal a més a més d’ajudar a regular el cicle menstrual.
 • Dermatologia: restableix el equilibri mineral necessari per la correcta formació de la matriu de col·lagen.
 • Salut respiratòria: ajuda a normalitzar la funció respiratòria després d’un estrés respiratori prolongat agut.
 • Aplicacions en estomatologia: ajuda a enfortir les genives i afavoreix un correcte pH bucal, així com la proliferació de bactèries saludables.
 • Salut gastrointestinal: regula el pH fisiològic e intestinal; afavoreix la proliferació de probiòtics saludables i facilita el metabolisme d’aminoàcids.
 • Producció hormonal: afavoreix una correcta producció hormonal gràcies a la presencia de minerals biodisponibles i aminoàcids.
 • Neurologia: ajuda a una correcta funció cerebral i al desenvolupament neuronal.

Susagna Muns
Graduada en Naturopatia – Kinesiòloga

 

Leave a Comment

*