Esteban Chiner

ARSÈNIC A L’ARRÒS?

Després de la notícia que ha sortit a la llum, a on Suècia desaconsellava donar-li als nens coques d’arròs pel seu alt contingut en arsènic. Vaig començar a buscar per Internet, quin era el mètode de control de metalls pesats en els aliments ecològics, ja que en el cas de l’arròs integral els nivells d’arsènic són superiors degut a que es troba en la pellofa del mateix.

Càncer. El perquè de la medicina complementaria.

Aquest cop el meu article està dedicat a la meva persona. Per fi, ja està aquí, ja ha sortit publicat el meu llibre “Cáncer. El porqué de la medicina complementaria”.

Està escrit des del cor i a través de la meva experiència personal. I per primer cop trobareu en aquest llibre la màxima informació possible tant des de la vessant al·lopàtica com des de la medicina natural,

MEDICINA BIORREGULADORA

Quant patim una malaltia, es deu a una alteració en la autoregulació del nostre sistema fisiològic.

Aquesta medicina s’encarrega d’afavorir aquesta autoregulació. Legalment, es classifica com medicament homeopàtic. Es fan servir substàncies medicinals en micro- o nano- dosis, per tant, no tenen efectes secundaris i es poden administrar conjuntament amb la medicina convencional.