TEORIA HUMORAL D’HIPÒCRATES

En la antiguitat quant no es sabia donar una explicació a alguna patologia o esdeveniment, ho justificaven tot donant-li una justificació divina. Sabien que en la natura existien 4 elements (aigua, terra, aire i foc) que explicaven tots els processos, units a la gràcia divina.

Posteriorment i ja en la època de Hipòcrates 460ac, van pensar que si en la natura hi havien 4 elements importants, els humans que formen part de la natura també hauríem de tenir 4 elements que gestionessin el nostre estat de salut. Si tenim aquests 4 elements en equilibri estarem sans, el predomini d’un d’ells ens marcarien el caràcter i les nostres tendències patològiques. El ésser humà sempre es trobarà en algun estat de desequilibri, però quant aquest el portem al límit és quant podem emmalaltir.

D’aquesta manera va néixer la teoria dels 4 humors, referint-se a humor a la classe de fluïts corporals que tenim, existint 4 importants:

  • Sang i bilis com element yang, i per tant són persones amb moviments centrífugs, extravertits i amb més temperatura corporal.
  • Limfa i atrabilis (altre bilis, bilis negra), com element yin i per tant amb moviments centrípets, introvertits, quiets, tranquils i amb menys temperatura corporal.

No existeix un equilibri pur perquè per causes dietètiques, psicològiques, exercici físic, etc… s’alteren els humors.

Segons Hipòcrates, l’equilibri pur no existeix. En cadascun de nosaltres predomina un humor, el que determina les nostres característiques tipològiques o TIPOLOGIA HUMANA.

D’aquesta forma Hipòcrates va descriure 4 tipologies.

SANGUINI

Aspecte físic: cara rodona, carns fortes, colors vermells en la cara i pòmuls. Tenen poc cabell. Suen molt especialment en la part alta del coll, front, axil·les. Tendència a augmentar de pes però no estan flàccids sinó amb carns compactes.

Emocionalment: són entusiastes, alegres. Funcionen per impulsos, no són cerebrals, són viscerals. Els hi agrada menjar sobretot carns vermelles, vi negre. Són emocionalment no racionals i optimistes.

Tendències patològiques: sobrepès, hipertensió, problemes cardio-circulatoris i vasculars.

BILIOS

Aspecte físic: front estreta i mandíbula ampla. Predominen els trets forts. Tenen força i se’ls hi marca bé la musculatura i tenen resistència atlètica. Són peluts.

Emocionalment: són molt viscerals, amb reaccions fortes i ràpides. Tot ho manifesten, lo bé i lo dolent. Tenen explosions emocionals però no són rancorosos,  exploten, insulten però després se’ls hi passa. Són ordenats dins del seu desordre. Són molt intuïtius.

Tendències patològiques: alteracions digestives. Insomni. Ansietat. Migranyes.

ATRABÍLIC

Aspecte físic: persones pàl·lides, sense brillo. Mans i dits prims i llargs. El nas llarg. Tenen molta memòria. Destaca el seu nas llarg i gran. Són poc menjadors i poc parladors. Introvertits, i per tant tendència a anar encorbats. Alts i prims. Peus grans. No són atlètics.

Emocionalment: molt intel·ligents i ordenats, necessiten esquemes i rutines de treball. Melancòlics, pensen que el passat és millor que el present. Són persones molt susceptibles de ser hipnotitzades, i aquesta susceptibilitat fa que puguin canviar d’opinió fàcilment. Tenen un gran potencial imaginatiu.

Tendència patològica: alteracions del sistema nerviós central com depressió, astènia física. Alteracions en les vies respiratòries. Debilitat muscular amb tendència a trencar-se els tendons. Osteoporosi. Insomni de segona hora. Infeccions vaginals de repetició. I poden caure en la drogoaddicció com fugida.

LINFÀTIC

Aspecte físic: flàccid amb tendència a la obesitat. Tranquil amb moviments molt lents, sense reflexes, reaccionen molt tard. Cara rodona amb pòmuls i papada. Poc cabell i fi. Es cansen fàcilment. Els hi agrada menjar dolç. Odien el esport.

Emocionalment: viuen la realitat. Tenen poca imaginació i poca memòria. Li donen voltes a la mateixa cosa una i un altre vegada, no són àgils mentalment. Tenen fatiga psíquica paral·lela a la física. Necessiten descansar, dormir.

Tendència patològica: hernies, ptosis intestinal. Obesitat. Hipotiroïdisme. Augment de triglicèrids i tendència a la diabetis per la seva addicció al dolç. Formació de càlculs tant renals com biliars. Mala circulació sobretot en les cames.

Observacions

És difícil de trobar a una persona pura dins de cada humor, normalment hi ha un predomini d’algun d’ells.

No tot és tan fàcil ni senzill. Tant els humors com les diàtesis de Menetrier, m’ajuden com a terapeuta a crear un mapa de la persona que tinc davant meu per saber quin remei serà el més adequat per ell, tractant-lo sempre des d’una perspectiva holística, és a dir, no solament la simptomatologia que és el importat per qui ens ve a visitar, sinó la causa que provoca aquesta disfunció, que és el important com a terapeuta.

Per tant tracto el físic, el químic, emocional i energètic.

Susagna Muns
Naturòpata – Ariculoterapeuta – Terapeuta floral – Homeopatía

Leave a Comment

*