ALGA KLAMATH

Les algues del llac Klamath són algues verdi-blaves silvestres que creixen en abundància en aigües pures d’aquest llac.

La pluja i la neu que cau de las cascades de Oregon del Sud llencen milions de tones de terra superficial rica en minerals al llac. Té una qualitat excepcional degut a que no hi ha pol·lució ni contaminants industrials al seu voltant,

TESTATJE D’ALIMENTS – KINESIOLOGIA

La paraula kinesiologia prové de Kinesis (moviment) i Logia (logosà raó, estudi).

Com va apareixer aquesta teràpia?

En els anys 60 George Goddheart, metge i quiropràctic, examinant a un pacient que tenia un dolor persistent en l’espatlla va veure que aquest tenia un muscle dèbil, amb el temps va comprovar que amb la manipulació de certs punts d’acupuntura aquests muscles dèbil es feien més forts,