dietas

LES DIETES HAN DE SER PERSONALITZADES

El món de les xarxes socials pot ser positiu però en qüestió de salut, és un altre cosa, hem de ser conscients que no tot el que es publica sobre les dietes té una evidència científica i, moltes vegades, ni la persona que ho publica o recomana té estudis que la capaciten per fer-ho.

El problema de seguir dietes calaix

Quan parlo de les dietes calaix, són aquelles que es donen sense tenir en compte el perfil de la persona.

És a dir, quan vas a que et recomanin un plà nutricional i la persona que et visita obre el calaix i et dóna un full amb una dieta, la mateixa que li va donar a quí va entrar abans que tú.

O pitjor que una dieta calaix

Aquelles que es busquen per internet o instagram perquè hi ha algú que ho recomana o perquè són dietes que estàn de moda.

Us posaré un exemple.

Si pensem en una persona amb obesitat, hipertensió arterial, insulino resistència, colesterol i triglicèrids elevats. Quin tipus de dieta us vé al cap?

Una dieta baixa en greixos i, potser per la majoria de les persones amb aquest perfil aquest tipus de dieta els hi vaig bé, però “és així en el 100% dels casos?

Variants genètiques relacionades amb les dietes

Doncs existeix un estudi en el que en el 86% dels casos va funcionar però, qué passa amb el 14% restant? El 14% restant són persones que tenen un polimorfisme en la Apolipoproteína A.

Existeix una associació entre els polimorfismes d’un sol nucleòtid de APOA5-1131T>C i S19W amb el síndrome metabòlic i la concentració plasmàtica de lípids, ja sigui sols i/o vinculats amb factors dietètics.

Què significa això?

Us ho posaré en gràfiques que s’entén millor.

Font del estudio: Apolipoprotein A5 polymorphisms interact with total dietary fat intake in association with markers of metabolic syndrome in Puerto Rican older adults. J Nutr. 2009;139(12):2301-2308. tensión arterial y dietestensión arterial y dietes

El que ens diuen les gràfiques és que aquelles persones que tenen la variant APOA5 S19W, les tipus CG+GG:

  1. Quan es pauta una dieta a on els greixos tenen un valor  < 31% els hi puja la tensió arterial tant la sistòlica com la diastòlica.
  2. Si el consum de greixos és > 31% es redueix.

triglicéridos y dietescolesterol y dietes

En aquest cas podem veure que els que tenen la vairant APOA5-1131T>C, los TT:

  1. Baixen tant el colesterol com els triglicèrids quan el consum de greixos és  > 31% del valor total calòric de la seva dieta.
  2. I els valors pugen amb un consum < 31%.

Conclusió

Les dietes no existeixen i seguir una dieta de moda por posar en perill la teva salut si no es té en compte els teus paràmetres analítics i la teva genética.

Existeix un estil de vida amb una alimentació adecuada a la teva constitució, una bona gestió del estrés i activitat física, no hi ha trucs, només sapiguer que és el que a tu et convé.

Susagna Muns
Graduada en Nutrició i Naturopatia.
Experta en alimentació basada en la regeneració cel•lular.

Leave a Comment

*