proceso oncológico

PROCÈS ONCOLÒGIC – QUE HAURÍEM D’EVITAR

Hem de ser conscients que tot el que ens posem en la nostra pell passa al torrent sanguini, amb lo qual ens estem intoxicant i, per tant, danayant al nostre organisme, pel que s’hauria d’evitar no només en un procès oncologic sino com a prevenció.

Afortunadament, cada cop més, hi ha consciencia sobre la necessitat de portar una vida saludable i consumir productes orgàncis i lliures de pesticides, però encara, i malgrat les lleis reguladores, hem de saber interpretar el que diuen les etiquetes, no només dels productes que ingerim sino de tots aquells que fem servir com a cosmètics.

Com són moltes les substàncies, les aniré enumerant en diferents articles.

Productes derivats del petroli

Es fan servir tant en cosmètica com en el sector alimentari.

En el sector de la cosmètica es fa servir per millorar la textura de les cremes i locions, els trobarem en cremes, lociones, olis corporals, pasta dentrífica……

En la alimentació els trobarem en les ceres autoritzades que cobreixen la fruita i, en productes antiadherents que es fan servir en els forns com en la pastisseria.

Els podem idenficar com: Olis minerals, paraffinum, paraffinum liquidum, oli de parafina, mineral oil, oli de vaselina, vaselina líquida, petrolatum.

Quins efectes nocius produeixen?

Problemes dermatològics com irritaciones, acné, envelliment prematur epitelial.

Parabens i procès oncològic hormonal

Són substàncies químiques que es fan servir com a conservants en els comèstics, la justificació del seu ús, és que evita que els gels i cremes es degradeixin microorganismes com fongs i bacteris.

Però hem de saber que en el any 2004 un grupo d’oncòlegs de la University of Reading de Edimburg, van poder observar que en el 90% de les mostres biopsiades de les dones amb càncer de mama hi havia restes de parabens, això es degut a que són disruptors endocrins i per tant provoquen trastorns hormonals.

Existeixen dues classes:

  • Parabens naturaes, orgànics sense problemes.
  • Parabens sintètics, que generen els problemes de salut.

Els identificarem com: Benzylparaben, Butylparaben, Ethylparaben (E214), Isobutylparaben, Isopropylparaben, Methylparaben (E218), Propylparaben (E216).

Què provoquen?

  • Problemes dermatològics com rosàcea, dermatitis, inflamació, sequetat, picor.
  • Trastorns hormonals.
  • Les persones amb alergia a la aspirina són més sensibles als parabens.

Ftalatos

Són substàncies químiques que es fan servir com plastificants, suavitzants, disolvents.

Els podem trobar en: detergents, embalatges alimentaris, productes sanitaris, esmalt d’ungles, escumes pel cabell, xampús, sabó, cremes hidratants, perfums….

Aquesta substància s’ha pogut trobar en la orina, sang i en la llet materna.

Els podem identificar per les sigles: DEHP,DBP, BBP4,  DINP, DIDP y DNOP, Diethyl Phathalate, Dimethyls Phathalate

Què provoquen?

Problemes de salut que poden causar: infertilitat per  toxicidad testicular i reproductiva, danys en el sistema hormonal i en el fetge.

Leave a Comment

*