Estat d'ànim

L’enfocament de l’estat de l’ànim d’una persona, no s’ha de limitar-se només al factor desencadenant al qual la persona ho atribueix, sinó com sempre es tracta d’un tema multifactorial.

S’ha vist que certes intoleràncies alimentàries poden ser les causants d’estats d’ansietat, agressivitat, etc…

Quant mengem aliments que ens produeixen intoleràncies, aquestes generen una inflamació a nivell intestinal que afavorirà en un futur a que ens aparegui una hiperpermeabilitat intestinal. Si això passa, vol dir que les vellositats intestinals s’han atrofiat deixant passar al torrent sanguini diferents substàncies, incloses proteïnes mal digerides, que poden comportar-se en alguns casos com neurotòxics.

El Dr. Jean Seignalet considerava que el blat pot comportar-se com un neurotòxic en pacients sensibles.

Altre factor és l’estrés continuat que pot tornar-se crònic. Com a conseqüència les nostres glàndules suprarenals s’esgoten i les catecolamines s’inhibeixen (adrenalina, noradrenalina, dopamina). Amb el temps això ens generarà un sistema immune dèbil, fràgil. És a dir, estem creant un terreny a on qualsevol patogen podrà fàcilment créixer.

L’estrés ens provoca també, problemes digestius, insomni, contractures musculars, cansament, ansietat, irritabilitat i un llarg etcètera.

En quant a l’estat de depressió, aquest pot ser degut a diferents causes:

  • Depressió serotoninèrgica.
  • Depressió dopaminèrgica.
  • Depressió relacionada amb la disminució del gaba.
  • Depressió desencadenada per una situació estressant, que ens provoca un excès de cortisol. En aquests cas afecta en la transmissió dels tres anteriors.

Teràpia natural

Estem parlant d’estats d’ànims, no de depressions profundes o trastorns de la personalitat que ho ha de tractat el metge especialitzat. És un abordament natural per reconduïr a la persona al seu estat natural d’ànim anterior al actual.

  • Trobar la alimentació adequada en cada pacient, evitant els aliments que puguin provocar algun tipus d’intolerància.
  • En aquests casos es fonamental la realització d’una analítica de femtes, el eix Intestí – Cervell és vital.
  • Complementar amb suplementació si fos necessari.
  • Paral·lelament abordar tot el tractament amb Flors de Bach o Auriculopuntura.