Fertilitat

Avui en dia existeixen molts problemes de fertilitat, tant en parelles joves com en edats més adultes.

La qualitat del esperma i dels ovaris, no tenen els nivell més òptims, ja sigui per l’alimentació que prenem com per la contaminació del mediambient.

No es tracta d’una terápia sustitutória, sino que es una terápia complementaria a qualsevol tractament de fertilitat médic que estiguin realitzant. Es tracta de poder realitzar un abordatje natural que ajudi en el procés.

Des de les teràpies naturals podem ajudar a totes aquelles parelles a que puguin complir el seu desig de ser pares.

Quines passes seguirem

  • Una detoxificació que ajudi a eliminar tots els tòxics que durant la nostra vida hem anat acumulant en el nostre cos a través d’una mala alimentació, contaminació, la presa de fàrmacs, etc…
  • En la dona farem servir productes naturals per regular el seu sistema hormonal, a més a més d’estimular les funcions ovàriques.
  • En l’home a més a més de la detoxificació se li donarà un producte natural per activar la seva funció testicular i la producció d’esperma.

Altres

  • Una alimentació sana i amb aquells nutrients que aportin qualitat ovàrica i espermàtica.
  • A més a més treballarem amb la complementació la millora de la qualitat tant dels ovaris com del esperma.

Leave a Comment

*